A Tábornok-Házról

Barokk egyemeletes, ún. Generális ház, vagy Tábornok-Ház, később iskolaépület (1945 után iparitanuló-intézet, majd 1970 körül a Dobó Gimnázium használatában, később magánkézben 1989-től, romos, majd évekig tartó helyrehozatal, ami máig is –2007- tart).

Pichler György egri kőművesmester építette 1756-58-ig. A Helytartótanács az egri püspök útján utasította várost, hogy a generális kvártélyházát hozassa rendbe, mert O’Donnel gróf 4 éve nem tud szálláshelyhez jutni Egerben. Az új ház elkészültét Pichler nem érte meg, így a neki járó hátralékot árváinak fizették ki.

A katonaság használta – Eger háziezrede, a 60. gyalogezred. Egy iratukon így szerepel: Kaserne am Wasser (kaszárnya a víznél, vagyis az Eger pataknál).

Forrás: www.fertalymesterek.hu